کلکات مزایای استفاده مستقیم از مایع زغال سنگ را دارد