لیست سرمایه گذاران خارجی که علاقه مند به سرمایه گذاری در سایت های معدن هستند