مورد استفاده برای سخت کار کردن زغال سنگ در نیروگاه